ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำก็อดร่องเย็น บ้านแม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ข้าวต้ม ปริมาณการขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๔๐ ตารางเมตร ขุดลึกจากดินเดิมท้องอ่าง ๒ เมตร ปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำก็อดร่องเย็น บ้านแม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ข้าวต้ม ปริมาณการขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๔๐ ตารางเมตร ขุดลึกจากดินเดิมท้องอ่าง ๒ เมตร ปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง