มอบเงินช่วยเหลือบ้านพอเพียง

ข่าวกิจกรรม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สภาองค์กรตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบเงินช่วยเหลือบ้านพอเพียงที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓ หลัง เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางสาวอัศเจรีย์ นามวงค์ กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว

ตามที่สภาองค์กรตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ของบประมาณ บ้านพอเพียงจำนวน ๕ หลัง แต่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ จำนวน ๓ หลัง ดังนี้

๑.นายสมพวง ศรีโชติ บ้านเลขที่ ๓๗๑ หมู่ที่ ๓ บ้านกองยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

๒.พรมมินทร์  ภิระ บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโกสินทร์นิมิต ตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

๓.นางสาวขันคำ  มามูล บ้านเลขที่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย