ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓