ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบรรจุน้ำแบบพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังบรรจุน้ำแบบพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง