ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓