กิจกรรม Big Cleaning Day

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “5 ส. สร้างวินัย พัฒนาใจ พัฒนาคน” เพื่อพัฒนาองค์กร และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดูร่มรื่น และน่าอยู่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร กิจกรรมในครั้งนี้ยังเพิ่มความสามัคคีของคนเจ้าหน้าที่ พนักงานที่ได้ช่วยกันทำกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเต็มที่

กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นในวันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม