ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และอาคารที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และอาคารที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง