ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกองยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านกองยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง