ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องยกเลิกประกาศรับสมัคพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องยกเลิกประกาศรับสมัคพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓