ประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ข่าวกิจกรรม

ประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม