การประชุมติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต.แม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

การประชุมติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต.แม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 2) รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561