กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานภาษีและเก็บรายได้

งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แต่ละประเภท มีดังนี้
1.ภาษีโรงเรือนละที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (วันเวลาราชการ)
2. ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 – วันที่ 29 มีนาคม 2562 (วันเวลาราชการ)
3.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 – วันที่ 30 เมษายน 2562 (วันเวลาราชการ)
ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีประจำปี 2562 ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม หรือหากมีข้อสอบถามประการใด โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 053-706081 ต่อ 26 หรือ 053-735141 ต่อ 26