ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร