ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง  ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)