กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช

ข่าวกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช(23 ต.ค.2561) วันนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช โดยนายกำพล โพธิ์คำ ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย  นำคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประธานสภา  หัวหน้าหน่วยราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มได้เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีชมพูหรือสีขาว มาร่วมในพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน