ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าซางหัวฝาย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าซางหัวฝาย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ข้าวต้ม
ท่องเที่ยวและเยี่ยมชม
-วัดแสงพระธาตุ
-หมู่บ้านอาข่า
-ชมสวนชา
-วัดพระธาตุบุญร่มเย็น
-ศูนย์สาธิตการนวดแผนไทย
-การทำลูกประคบ
-การตัดตุง
-ทำหมอนใบชา
-ปักผ้าชาวเขาอาข่า
-ชิมชาสมุนไพร
-การจักสาน
-การอบสมุนไพร
-ผักปลอดสารพิษ