วัดพระธาตุบุญร่มเย็น

แหล่งท่องเที่ยว

วัดพระธาตุบุญร่มเย็น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย