OTOP หมู่ที่ 20 กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง

สินค้า OTOP

กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง ตั้งอยู่ที่ื บ้านเลขที่ 269/1 ม.20 ต.แม่ข้าวต้ม อ.มือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเสมียน มณีวงค์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 13 คน ผลิตสินค้าโอท็อป เกี่ยวกับ เสื้อผ้า/สิ่งทอ เช่น ผ้าทอ,ผ้าคลุมไหล่,ผ้าถุง,ผ้าขาวม้า