OTOP หมู่ที่ 8 กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้า OTOP

กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า ตั้งอยู่ที่่ บ้านเลขที่ 17 ม.8 ต.แม่ข้าวต้ม อ.มือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นางเจริญศรี ซาวลี้แสน เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 14 คน ผลิตสินค้าโอท็อป เกี่ยวกับ จักสาน ไม้กวาด