OTOP หมู่ที่ 2 กลุ่มแปลรูปอาหารบ้านทุ่งยาว

สินค้า OTOP

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งยาว ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 111 ม.2 ต.แม่ข้าวต้ม อ.มือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสมพร สมประสงค์ เป็นประธานกลุ่ม     มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 16 คน ผลิตสินค้าโอท็อป เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร เช่น แหนม หมูยอ กุนเชียง โทรศัพท์ 053-705232