OTOP หมู่ที่10 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ

สินค้า OTOP

กลุ่มผ้าทอมือ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 59 ม.10 ต.แม่ข้าวต้ม อ.มือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมเพียร แสงบาล เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่ม    จำนวน 30คน ผลิตสินค้าโอท็อป เกี่ยวกับ เสื้อผ้า สิ่งทอ เช่นผ้าไหม ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ โทรศัพท์ 053-735310