กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นโครงการและกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ผู้ทรงเป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา รวมทั้งเพื่อให้เด็กนักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของแม่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและเป็นผู้ให้กำเนิดอันมีบทบาทความสำคัญต่อครอบครัว