ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกและสาาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู […]

อ่านต่อ

แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

➡ แผนการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำ […]

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

➡ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหา […]

อ่านต่อ