ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาโรงคัดแยกขยะ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ หมู่ 21 บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์กา […]

อ่านต่อ