ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น การยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จะดำเนินการยกร่างข้ […]

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กรณีขอรับการสงเคราะห์รถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้ม […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรายชื่อผู้ม […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัค […]

อ่านต่อ